THE NURTURER

The Nurturer
(ผู้อุปถัมภ์ - ตัวอย่าง : Queen Elizabeth II)

เป็นคนอบอุ่น จิตใจดี เชื่อว่าทุกคนมีสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเอง และเป็นคนที่มีความสามารถในการดึงเอาจุดดีนั้นๆออกมาจากคนแต่ละคนได้ ให้คุณค่ากับแบบแผนปฏิบัติ ประเพณี รวมถึงกฎต่างๆ จึงอาจจะไม่ค่อยเห็นเค้าคิดหรือสร้างสรรค์สิ่งใดใหม่ๆ เพราะเชื่อว่า สิ่งเดิมๆที่ทำกันมาเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว

การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เค้าจะทำได้ดีจากการได้ลงมือทำได้ลองผิดลองถูก มากกว่าการอ่านแต่ในตำราหรือยกเอาทฤษีต่างๆมาใช้เลย

เป็นคนที่มีความชัดเจนในชีวิตว่าตัวเองต้องการอะไร เข้าใจว่าตัวเองรู้สึกอะไร และรู้ว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไร แต่เนื่องจากเค้าไม่ใช่คนที่ชอบจะแสดงความรู้สึกของตน เค้าจึงไม่ชอบที่จะแสดงให้คนอื่นรู้เช่นกันว่าเค้ารู้ว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไร แต่เมื่อไหร่ที่คนอื่นเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือ เค้าก็พร้อมที่จะแสดงออก หรือช่วยให้คนนั้นๆเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของตัวเองได้ชัดเจนขึ้น เค้าจึงเป็นคนที่ใครๆก็รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่ได้คุยด้วย

เป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็น เพราะเกรงใจและกลัวคนอื่นจะผิดหวัง จนบางครั้งทำให้เค้าเหนื่อยเกินไป ที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกดีได้อย่างที่เค้าอยากให้เป็น

กุหลาบที่สั่งได้มีทั้งหมด 16 สายพันธุ์

แสดงผลหน้าละ สายพันธุ์