ROSE CAREการดูแลกุหลาบ

หัวข้อ

  • Rose Care
 การรดน้ำ : รดน้ำตอนเช้าด้วยน้ำสะอาด ต้นละ 1 ขัน( 1ลิตร)บริเวณโคนต้น

การใส่ปุ๋ย : เดือนละ 2 ครั้ง สูตร 15-0-0 (ครั้งแรก) เพื่อบำรุงต้นกิ่งใบ , สูตร 15-15-15 (ครั้งสอง) เพื่อบำรุงต้นและดอก ครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ แต่ละครั้งห่างกัน 15 วัน

การพ่นยา : ควรใช้ยาป้องกันโรคควบคู่กับยาฆ่าแมลง ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง การกำจัดเพลี้ยไฟ ใช้ยาโปรวาโดโดยผสมไปพร้อมกับยาฆ่าแมลง การกำจัดไรแดง ให้ฉีดพ่นน้ำแรงๆใต้ใบทุกเช้าและใช้ยาโอไมท์

การให้แสงแดด : ให้โดนแดดอย่างน้อยแปดชั่วโมงต่ำกว่านี้ได้แต่คุณภาพจะด้อยลง

การตัดแต่ง : ถือเป็นหัวใจของกุหลาบ สังเกตโคนต้นเหนือตา ครึ่งนิ้ว 8 ช่อควรจะมี 8 แขนงและโคนต้นเหนือตา 1 นิ้ว ควรได้ 12 ช่อ ถ้าเกินจากนี้ให้ตัดออก

เพิ่มเติม : วิธีที่ไม่ใช้สารเคมี ใช้น้ำเปล่าผสมสารจับใบ(ผงซักฟอก ผสมน้ำ 10 ซีซีหนึ่งช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร) รักษาได้ทุกโรค ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัย รดวันเว้นวัน