AWARDED ROSES

กุหลาบรายชื่อบุคคลสำคัญ คือ กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่มีการตั้งชื่อ โดยทางผู้ผลิตจะมีทำการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับบุคคลสำคัญระดับโลก ในวาระสำคัญต่างๆ กันไป หรือในบางครั้งทางผู้ผลิตอาจมีความตั้งใจที่จะผสมสายพันธุ์ใหม่เพื่อตั้งชื่อให้กับบุคคลสำคัญระดับโลกนั้นๆเป็นกรณีพิิเศษ

เช่น สายพันธุ์ลอร่า บุช (Laura Bush) เกิดขึ้นเนื่องจากภรรยาของประธานาธิบดีจอร์ช ดับเบิ้ลยู บุช ได้เดินทางไปชมฟาร์มขยายพันธุ์กุหลาบชื่อดังในสหรัฐอเมริกาชื่อ Jackson & Perkins (J&P) แล้วเกิดชอบในสีสันของกุหลาบพันธุ์หนึ่งที่ยังไม่มีชื่อ ทางฟาร์มจึงให้เกียรติตั้งชื่อกุหลาบสายพันธุ์นี้ว่า “Laura Bush”

กุหลาบบุคคลพิเศษที่สั่งได้มีทั้งหมด 25 สายพันธุ์

แสดงผลหน้าละ สายพันธุ์