THE REFORMER

The Reformer
(ผู้รังสรรค์เพื่อสิ่งที่ดีกว่า - ตัวอย่าง : François Mitterrand)

เป็นคนที่อยากเห็นสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ดีกว่าเดิม ชอบที่จะพัฒนาปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นตามความสามารถที่เค้าจะทำได้ แต่การพัฒนาต้องมาคู่กับ “ความสัมพันธ์” ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับทั้ง คน สัตว์ และธรรมชาติรอบๆตัว เค้าจะไม่มองข้ามความสัมพันธ์เหล่านี้ถึงแม้สิ่งที่เค้าพัฒนาหรือปรับปรุงนั้นจะประสบผลสำเร็จแค่ไหนก็ตาม

เป็นคนตรงไปตรงมา มองโลกในแง่ดี มั่นคงและจริงใจ มองเผินๆดูเป็นคนธรรมดาทั่วไป แต่ถ้าเริ่มรู้จักกันมากขึ้น จะค้นพบความอ่อนหวาน ความเอาใจใส่ เข้าอกเข้าใจที่มีซ่อนอยู่ในตัว ใครอยู่ด้วยก็มีความสุข เพราะเค้าเป็นคนที่ชอบ support คนอื่นเสมอ และสามารถจะดึงเอาข้อดีของคนแต่ละคนออกมา เพื่อให้คนๆนั้นสามารถทำในสิ่งที่ตนทำได้ดีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

บางครั้งความตั้งใจที่ดี ที่อยากให้สิ่งต่างๆดีขึ้น บวกกับความฉลาดและมีทักษะที่ชัดเจนในการแยกแยะว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดไม่ถูก สิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร อาจทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าตนถูกวิจารณ์อยู่เสมอ แต่ถ้าคนเหล่านั้นเข้าใจในความตั้งใจและเจตนาที่ดีของเค้า จะทำให้คนๆนั้นมองเห็นสิ่งดีงามรอบๆตัวและพร้อมที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นไปพร้อมๆกับเค้าเช่นกัน

กุหลาบที่สั่งได้มีทั้งหมด 1 สายพันธุ์

แสดงผลหน้าละ สายพันธุ์