THE ARTIST

The Artist
(ศิลปิน - ตัวอย่าง : Michael Jackson)

เป็นคนที่ดูเงียบๆ มีโลกส่วนตัวสูง ค่อนข้างอ่อนไหวกับสิ่งรอบตัวได้ง่าย อาจจะดูเป็นคนเข้าใจและเข้าถึงยากซักหน่อย แต่ลึกๆแล้วเป็นคนอบอุ่น จิตใจดี เอาใจใส่ และชอบช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาคนสนิทที่ไว้ใจ เค้าจะเป็นห่วงเป็นใยมากเป็นพิเศษและสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ชอบที่จะแสดงออกทางการกระทำมากกว่าคำพูด

เป็นคนที่สามารถอยู่คนเดียวและพึ่งตนเองได้ การแสดงออกของเค้าสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของเค้าได้อย่างแท้จริง เพราะเค้าไม่ใช่คนประเภทปากหวานหรือชอบเอาใจใคร เป็นคนที่ไม่ชอบควบคุมใครและในขณะเดียวกันก็ไม่ปล่อยให้ใครมาบังคับตัวเองเช่นกัน

เป็นคนที่เรียกได้ว่า มีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดมากมาย ในเรื่องของการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ ทั้งงานเขียน ภาพวาด หรือดนตรี แต่เนื่องจากเป็นคนที่ไม่ชอบให้เครดิตตัวเองอะไรมากมาย ทำให้บางครั้งอาจรู้สึกซึมเศร้าและน้อยใจได้ง่ายว่าเค้าไม่ได้เป็นคนสำคัญอะไรสำหรับใคร และโลกนี้ช่างอยู่ยากเสียจริง

เป็นคนโรแมนติก และมีจินตนาการสูงเกี่ยวกับความรักในอุดมคติ ชอบความหรูหรา และเป็นคนเทสต์ดีมากๆ

กุหลาบที่สั่งได้มีทั้งหมด 19 สายพันธุ์

แสดงผลหน้าละ สายพันธุ์