THE INDIVIDUALIST

The Individualist
(ผู้รักสันโดษ - ตัวอย่าง : Susan B. Anthony)

เป็นคนที่รักอิสระ ชอบอยู่คนเดียว เป็นคนง่ายๆ สบายๆ ไม่ชอบมีปัญหากับใคร เวลาเกิดความขัดแย้งขึ้น จะไม่สนใจหรือมานั่งตัดสินว่าใครถูกใครผิด แต่จะสนใจว่าคนๆนั้นจะรู้สึกอย่างไร เพราะเค้าเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคน เห็นอกเห็นใจ ไม่ชอบที่จะรู้สึกไม่ดี และไม่ชอบเห็นคนอื่นรู้สึกไม่ดีเช่นกัน จนในบางครั้งเค้าเป็นคนที่สามารถช่วยไกลเกลี่ยในความขัดแย้งต่างๆได้ดี เป็นคนที่ไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ใคร เพราะไม่เชื่อในการตัดสินจากเพียงใครคนใดคนหนึ่ง เป็นคนที่มีมาตรฐานในการใช้ชีวิต และการทำงานค่อนข้างสูง เป็นคนที่ยากกับตัวเอง และมีความ perfectionist อยู่ในตัว จึงเป็นคนที่เหมาะจะทำงานคนเดียวมากกว่า เพราะหากทำงานเป็นทีมอาจรู้สึกว่าคนอื่นทำไม่ได้ตามมาตรฐานที่ตนเองคาดหวังไว้ ถึงแม้จะดูเป็นการยากในการแสดงความรู้สึกออกมาทางคำพูด แต่ด้วยพรสวรรค์และความสามารถที่มี เค้าจะแสดงความรู้สึกได้ดีกว่าลงบนแผ่นกระดาษ จึงไม่แปลก ที่จะเห็นกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จทางด้านการเขียน นักกวี นักประพันธ์ หรืองานที่นั่งทำคนเดียว เช่นโปรแกรมเมอร์

กุหลาบที่สั่งได้มีทั้งหมด 13 สายพันธุ์

แสดงผลหน้าละ สายพันธุ์