THE THINKER

The Thinker
(นักคิด - ตัวอย่าง : Albert Einstein Thomas Edison)

เป็นคนที่อยู่ในโลกของทฤษฎี มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหายากๆ โดยการนำทฤษฎีที่รู้มา มาประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดายและเกิดประสิทธิภาพ ให้คุณค่ากับความรู้เหนือสิ่งอื่นใด ไม่ชอบทำอะไรเป็น routine แต่ชอบที่จะเห็นไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้น จนบางครั้งอาจมองว่าเป็นคนเพ้อฝัน แต่ความเพ้อฝันนี้เต็มเปี่ยมไปด้วย หลักการและเหตุผล ที่สุดท้ายแล้วเค้าเชื่อว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้จริง อยู่ในโลกของเหตุและผล เค้าจึงไม่ค่อยเข้าใจและไม่สนใจว่าใครจะรู้สึกอย่างไร จึงทำให้เค้าดูเป็นคนค่อนข้างเฉยชา แต่เค้าก็ไม่ชอบที่จะควบคุมหรือเป็นผู้นำใคร แต่เป็นคนอดทนและมีความยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ไอเดียหรือทฤษฎีใหม่ๆที่คิดขึ้นมา อาจมีปัญหาในการอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้เหมือนที่ตนเองเข้าใจ จึงทำให้บางครั้งไอเดียเหล่านั้นสูญเปล่าไป แต่ด้วยความที่เค้าเป็นคนมีวิธีคิดที่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน ไม่ได้สนใจในชื่อเสียง หรือความมั่นคงอย่างที่คนอื่นมองหา เค้าจึงสามารถที่จะเริ่มต้นกับไอเดียใหม่ๆและทำให้เกิดทฤษฎีเจ๋งๆได้อยู่เสมอ

กุหลาบที่สั่งได้มีทั้งหมด 8 สายพันธุ์

แสดงผลหน้าละ สายพันธุ์